Wykonuje tłumaczenia:
> dokumentów standardowych i specjalistycznych, > dokumentów, opracowań i opinii z dziedzin medycznych i technicznych, > ustne - ceremonii ślubnych, rozpraw sądowych oraz przesłuchań przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Ceny tłumaczeń przysięgłych - w/g aktualnie obowiązującego cennika. Ceny tłumaczeń specjalistycznych w/g umowy.
Nie jestem płatnikiem podatku VAT
Kontakt:
mgr Anna Piekarska Tłumacz przysięgły języka angielskiego ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 36/7 41-933 Bytom tel/fax +48 (0 32) 289-11-15 e-mail: piekarska@interpc.pl